HOME | ABOUT US | OUR LAWYERS | OUR SERVICES | ARTICLES | CONTACT US  

 

Chew Das & Jayaraja adalah sebuah firma peguambela dan peguamcara di Kuala Lumpur, Malaysia. Falsafah kami adalah untuk memberi khidmat yang professional dalam bidang undang-undang atas prinsip keberanian, dedikasi dan keadilan.

Firma kami memberi nasihat dalam bidang-bidang dan perkara-perkara berkaitan dengan kontrak, jenayah, wasiat, probet dan surat mentadbir pesaka, perceraian, kemalangan, fitnah, pekerjaan dan buruh, hak harta intelek dan tandaniaga, harta dan hartanah, penubuhan dan penggulungan syarikat, kebankrapan, pembankan dan perampasan harta, perkapalan dan sebagainya. Kami mewakili klien di Mahkamah Rendah, Mahkamah Buruh, Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan di Malaysia.

Hubungi kami:-

Chew Das & Jayaraja

Alamat : Unit 17-01 Menara K1, No. 1 Lorong 3/137C, Off Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala Lumpur

Tel : 603-7773 3033 & 603-7773 3066

Fax : 603- 7773 0414

Email : info@cdjlawyers.com

 

 copyright ¬©cdj
Goto: CDJ Lawyers Malaysia Site